17 تیر 1396

صورتجلسه تصمیمات مجمع سالانه صندوق منتهی به 95/12/30

24 خرداد 1396

لیست حاضرین در مجمع عادی سالانه منتهی به 95/12/30 صندوق نگین

13 خرداد 1396

درج مظنه های بازارگردانی صندوق نگین از تاریخ 96/03/11 تا 96/06/10

13 خرداد 1396

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری به شماره ثبت 40089 و شناسه ملی 14006293473

بدین وسیله به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری می‌رساند، مجمـع عمومـی عادی سالیـانه صندوق، راس ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه مورخ 23/03/1396 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران، سعادت‌آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، ساختمان گروه مالی بانک مسکن، طبقه 6 برگزار می‌گردد.

 

1 خرداد 1396

گزارش عملکرد نگین منتهی به اسفند 95

RSS
123

صندوق زمین و ساختمان مسکن نگین در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)
 ناظر  شرکت مهندسین مشاور نوید ایستا سازه
 متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
 حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
 بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 95/12/30

کل خالص ارش دارایی ها(ريال) 267،838،483،181
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده
9،912
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری شده به ارزش روز
9،920
  تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27،000،000
دی ان ان