بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 364,980,123,853 ریال
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده 10,126 ریال
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز 13,518 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27,000,000

صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهر ری

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/12/01

مدیر صندوق:

شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)

متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق

ناظر:

شرکت مهندسین مشاور نوید ایستا سازه

متعهد پذیره نویس:

شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)

بازارگردان:

شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)

حسابرس:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت

مدیر ساخت:

شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)

آخرین اخبار

slide slide slide slide slide slide slide