23 مرداد 1395

آغاز بازنگری نرخ‌های سود مسکن

مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی از بررسی طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی خبر داد و گفت: این طرح پس از اتمام مطالعات کارشناسی، به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ارجاع خواهد شد

RSS

صندوق زمین و ساختمان مسکن نگین در یک نگاه

مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق
مدیر ساخت
شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام)
 ناظر  شرکت مهندسین مشاور نوید ایستا سازه
 متعهد پذیره نویس شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)
 حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت
 بازارگردان شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن(سهامی خاص)

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ

کل خالص ارش دارایی ها
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به های تمام شده
خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری شده به ارزش روز
  تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران
دی ان ان evoq