بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه تغییرات اعضاء هیات مدیره مجمع مورخ 1398/04/29 1398/08/18
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1398/04/17 1398/06/11
صورتجلسه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/04/17 1398/06/04
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1398/04/29 صندوق نگین 1398/04/31
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1398/04/17 صندوق نگین 1398/04/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/04/29 1398/04/19
آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/04/17 1398/04/05
صورتجلسه مجمع 31 تیر 97 1398/02/11
آگهی دعوت به مجمع 27 مرداد نگین 1397/05/16
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1397/04/31 صندوق 1397/04/31
صورتجلسه مجمع 15-7-96 نگین 1396/08/21
اسامی حاضرین در مجمع 1396/07/15 نگین 1396/07/16
دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نگین 1396/07/05
صورتجلسه تصمیمات مجمع سالانه صندوق منتهی به 95/12/30 1396/04/17
لیست حاضرین در مجمع عادی سالانه منتهی به 95/12/30 صندوق نگین 1396/03/24
صورتجلسه مجمع مؤسس 1396/02/27