بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی تغییرات اعضا هیئت مدیره صندوق به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/07 1398/10/14
اصلاح فایل شرایط مرحله دوم پیش‌فروش واحدهای پروژه نگین شهرری 1398/07/08
اطلاع رسانی در خصوص مرحله دوم پیش‌فروش واحدهای پروژه نگین شهرری 1398/07/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/04/29 1398/04/19
آگهی تکمیلی پیش‌فروش واحدهای نگین 1398/04/11
آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/04/17 1398/04/05
نقشه واحدهای آماده برای پیش‌فروش 1398/03/25
اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام و آغاز محدود پیش‌فروش واحدهای پروژه نگین شهرری 1398/03/22
اطلاع رسانی 1398/03/08
اطلاعیه عدم برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری مورخ 1397/05/27 1397/07/16
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری به شماره ثبت 40089 و شناسه ملی 14006293473 1397/04/19
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری به شماره ثبت 40089 و شناسه ملی 14006293473 1396/03/13
پرداخت تسهیلات جهت خرید واحدهای احداثی صندوق 1395/12/25
آغاز بازنگری نرخ‌های سود مسکن 1395/05/23