بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

آگهی دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/04/17

بدین‌وسیله به اطلاع دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان نگین شهرری می‌رساند، مجمـع عمومـی عادی سالیـانه صندوق، راس ساعت 11 صبح روز دو‌شنبه مورخ 17/04/1398 در محل قانونی صندوق به نشانی: تهران، سعادت‌آباد، بلوار فرهنگ، خیابان معارف، شماره 13، ساختمان گروه مالی بانک مسکن، طبقه 6 برگزار می‌گردد.

دستور جلسه:

*استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس صندوق *تصویب ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 *تعیین حق حضور اعضای هیات مدیره *تصویب تغییرات امیدنامه *سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.